מדיניות פרטיות

חברת קנריו מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר http://www.canario.co.il/  ("האתר").
המידע שנשמר אודותיך באתר מאפשר לחברת קנריו לשפר באופן מתמיד את רמת השירות ולתת לך את מירב הדיוק בניטור איכות האויר.

מדיניות הפרטיות סוקרת את האופן שבו חברת קנריו עושה שימוש במידע הנמסר על-ידי המשתמשים, או שנאסף בעת השימוש באתר (להלן: "מדיניות הפרטיות"). השימוש באתר ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות, למדיניות השימוש באתר וליתר התנאים המצויים באתר בקשר עם המוצרים והשירותים המוצעים, לפי העניין, וכי אתה מסכים להוראותיהם. האחריות הבלעדית והמלאה להכרת תנאים אלו ולשימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת עליך בלבד.

מדיניות הפרטיות תחול בכל מקרה של שימוש באתר, לרבות באמצעות כל סוג מחשב או כלי תקשורת אחר (לדוגמא טלפון סלולארי או מחשב נייד וכו'). מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בה מופנה לנשים וגברים כאחד. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו לשם פרשנותו.

חברת קנריו רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות, כולה או חלקה, באמצעות פרסום גרסה מעודכנת באתר. המשך השימוש באתר לאחר השינוי מעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות המעודכנת. אם אינך מסכים עם מי מהתנאים המעודכנים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר. בכל עת תוכל לעיין בתנאים העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

אפשר שנציע לך קישורים לאתרים אחרים. אם תרצה לבקר בהם מומלץ כי תקרא היטב את מדיניות הפרטיות המפורסמת על ידם מכיוון שאין אנו אחראים למדיניותם של אתרים אחרים.

המידע הנאסף על ידנו

הגלישה באתר אינה מחייבת מסירה של פרטים מזהים. עם זאת, חלק מהשירותים באתר דורשים הזדהות לצורך ביצוע פעולות באתר, כגון: הרשמה לאתר, הצטרפות למבצע, הרשמה לתכנית מנויים או רכישת מוצרים דרך האתר. בעת ביצוע הזמנת מוצרים באמצעות האתר, תתבקש למסור לנו פרטים מזהים כגון: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, כתובת מדויקת למשלוח, פרטי אמצעי תשלום וכל פרט נוסף שאנו עשויים לדרוש במהלך תהליך ההזמנה. בעת הרשמה למועדון הלקוחות תתבקש למסור מידע בנוסף גם תאריך לידה. שדות המידע שחובה להשלים יסומנו במפורש. שים לב כי על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים המבוקשים, אולם מסירת פרטים שגויים או מסירת פרטים חלקיים עלולה למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים באתר, לפגוע באיכות השירות, לסכל את השלמת הזמנתך וכן לפגוע ביכולת שלנו ליצור עמך קשר ולשלוח את המוצרים. ככל שהפרטים אותם מסרת, או חלק מהם השתנו, עליך לעדכנם באתר.

כאשר אתה מוסר פרטים אישיים של צד שלישי, לרבות פרטיו של האדם / הגוף אליו יישלחו המוצרים שהזמנת, אתה מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו לחברת קנריו, לשם השימוש בפרטים אלה בהתאם למדיניות זו.

בקשות או שאלות בעניין המידע הנשמר אודותיכם יש להפנות באמצעות השלמת ושליחת הפרטים הנדרשים בעמוד "צור קשר" שבאתר או באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות בכתובת privacy@canario.co.il

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

בעת השימוש שלך באתר, תאסוף חברת קנריו מידע על נוהגיך באתר לרבות תאריך ושעה שנכנסת לאתר, מידע או פרסומות שקראת, העמודים והמוצרים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, תאריך התחברות לאזור האישי, תאריך יצירת המשתמש באתר, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט ((IP address)  שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד. בנוסף, חברת קנריו רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.

הדרך בה אנו משתמשים במידע

הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגביך במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגרי המידע של חברת קנריו.

בעצם השימוש באתר הנך מסכים לכך שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של חברת קנריו.  המידע שבמאגר ישמש למטרה שלשמה הוקם המאגר ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו, תנאי השימוש או על פי הוראות כל דין רלוונטי, וכן למטרות המפורטות להלן: שימוש בשירותים אותם מציע האתר, שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר והתאמתם לדרישות והציפיות שלך, שליחת עדכונים באמצעות דואר אלקטרוני או מסרונים (מידע זה ישוגר אליך בכפוף להסכמתך ובכפוף להוראות תקנון האתר), תפעול תקין של האתר, ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים (מבלי לזהות אותך אישית), יצירת קשר (ככל שקיים צורך בכך לפי שיקול דעתה של חברת קנריו), עריכת סקרים ומשאלים מעת לעת וכן כל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון האתר.

השימוש בפרטי הלקוחות יעשה רק לצרכים עסקיים אצל חברת קנריו לרבות תאגידים קשורים, חברות בנות או אחיות ו/או שותפים עסקיים שלהן ו/או נותני שירותים המסייעים בידה.

אנו עונים למסרי דואר אלקטרוני לכתובתך האלקטרונית, ואנו מודיעים לך על מוצרים חדשים, מבצעים באתר או בנקודות מכר אחרות, ואנו עשויים להפנות אליך פרסומות מגופים מסחריים נבחרים לפי שיקול דעתנו, רק אם אישרת לנו לעשות זאת. אנו לא נשתמש בפרטים אודות הגולשים באתר לצרכי משלוח דברי פרסומת או דיוור ישיר אלא אם נתקבלה אצלנו הסכמתם המפורשת לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל עת אחרת. אם אינך מעוניין בכך, אנא שלח אלינו מסר דואר אלקטרוני ודרוש את הסרת כתובתך מרשימות התפוצה. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים) התשמ"ב 1982.

אנו משתמשים בפרטי כרטיס האשראי הנמסרים לנו בשעת ביצוע ההזמנה רק על מנת לבצע ולספק את הזמנתך ולאשרר את קבלתה על ידך. מערכת הסליקה של האתר מופעלת על ידי ספק חיצוני  שפועל על פי תקן אבטחה PCI DSS  הזנת הפרטים של כרטיס האשראי תבוצע דרך האתר ישירות למערכת שירותי הסליקה המאובטחת והפרטים לא יישמרו בכל מקום אחר. בסוף התהליך יימחקו פרטי כרטיס האשראי שלך ולא יישמרו במערכת. לכל הזמנה חדשה תתבקש למלא את פרטי כרטיס האשראי מחדש. אנו לא מוסרים את המידע לגורמים חיצוניים למעט במקרים בהם הדבר נדרש כדי להשלים את ביצוע הזמנתך ולמעט כמפורט במדיניות פרטיות זו.

מסירת מידע לצד שלישי

אתרי החברה לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתרים, ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:

 • לספקי שירותים לצורך שליחת המוצרים לכתובת שסיפקת לנו (לדוגמה: לחברת המשלוחים);
 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ואספקת המוצרים.
 • לצורך אספקת המוצרים/השירותים אותם רכשת באתר. כמו כן, במקרה שבו תשתתף בפעילות אחרת המשותפת לחברת קנריו ולצד שלישי, אז אפשר וגם הצד השלישי ייחשף למידע הנוגע לגלישתך והשתתפותך בפעילות האמורה.
 • לספקי שירותים ו/או שלוחים מטעמה של חברת קנריו לצרכי תפעול, שיווק, מחקר, אבטחת מידע וכיו"ב;
 • בכל מקרה שחברת קנריו תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
 • לרשויות המדינה או לצד ג' מכוח הוראות הדין.
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך כאמור לצד שלישי.
 • במקרה שתפר ו/או תנסה להפר את תנאי השימוש באתר ו/או באיזה מהשירותים המוצעים בו, או במצב בו תפעל באתר ו/או בקשר אליו באופן הנחזה על ידי חברת קנריו כמנוגד לדין.
 • בכל מחלוקת, תביעה, טענה, דרישה או הליך משפטי, אם וככל שיהיו בינך לבין חברת קנריו
 • לחברות קשורות של חברת קנריו, ובלבד שהן תשתמשנה במידע בהתאם למדיניות פרטיות זו.
 • באופן אנונימי לצורך איסוף מידע כללי או פרטני ו/או ניתוח מידע מצרפי וסטטיסטי עבור החברה על ידי צדדים שלישיים.

אם חברת קנריו או חברה קשורה שלה תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של הנהלת האתר ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

Cookies הנם קבצי מידע הנטענים במחשב שלך באמצעות הדפדפן. הם מאפשרים לנו ליצור עבורך חווית גלישה אישית ולהקל על תהליך ביצוע ההזמנה. הם עוזרים לזהות אותך בעת ביקור חוזר באתר, לשמור את סל הקניות שלך בין ביקור אחד לשני, ומאפשרים לך לגשת לקופה במהירות. חברת קנריו רשאית להשתמש ב Cookies צורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

חברת קנריו נעזרת בנוסף גם ב Cookies – שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics,  שירותי הפרסום של חברת גוגל, ורשתות חברתיות כגון פייסבוק. קבצי העוגיות נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת (בשיטה המכונה Retargeting).

אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. בחלק מהשירותים המוזכרים לעיל, תוכל לבקש את הסרתך מאיסוף קבצי Cookies אודותיך באמצעות "Opt-Out") ) בשירות הרלוונטי. זכור עם זאת,  במקרה של נטרול Cookies לא נוכל להעניק לך טיפול אישי ולא נכיר את תחומי העניין וההעדפות האישיות שלך. כמו כן, נטרול Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים ולכן, אנו ממליצים לך לא לחסום  Cookies בכדי שחווית השימוש שלך באתר תהיה מיטבית.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו , או על ידי בא-כוחו שהרשה בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע.  אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון,  שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו.  אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.  על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם שפרטיהם כלולים במאגר (פניה בדיוור ישיר), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. חברת קנריו תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה, לרבות מידע סטטיסטי, אנונימי או מצרפי למטרות ניתוח סטטיסטי ותיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר יוסיף להישמר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה החברה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לחברה לפעול כאמור.

אבטחת מידע

המידע שייאסף אודות גולשי האתר ישמר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו.

חברת קנריו מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי חברת קנריו אין בהם בטחון מוחלט. משכך, חברת קנריו לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע ולא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד חברת קנריו ו/או מי מטעמה בקשר עם גישה בלתי מורשית כאמור.

פרסומות של צדדים שלישיים

חברת קנריו רשאית להתיר לחברות צד-שלישי לפרסם באתר ו/או לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך ומשבצות "משואות רשת" (web beckons) במודעות הפרסומת או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט שתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר.  המידע הנאסף איננו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של חברת קנריו. לחברות הללו אין גישה ל-Cookies של חברת קנריו וכן לחברת קנריו אין גישה ל- Cookies שלהן.  אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות המנהלות את מערך הפרסום באתר, תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

לשאלות או פניות בנוגע למדיניות הפרטיות ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת 

privacy@canario.co.il .

ביטול עסקה לפי חוק הגנת הצרכן

חברת קנריו (Canario) פועלת בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, ובהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010  בכל הנוגע לביטולה של עסקת מכר מרחוק, החזרת מוצרים וביטול שירותים שהוזמנו.
 
תוכל/י לבטל את העסקה ולהחזיר מוצר שנמכר באתר, ובלבד שהחזרת את המוצר כשהוא שלם ולא ניזוק וסגור בעטיפתו ו/או באריזתו המקורית.

בכפוף למפורט לעיל ולהלן, מבצע ההזמנה רשאי להחזיר מוצר שנרכש מהאתר, באמצעות פנייה בכתב לחברת קנריו ישראל, עד 14 יום מיום שהתקבל בכתובת הנמען ולקבל זיכוי כספי תמורתו.
עליך להחזיר את המוצר לחברת קנריו על חשבונך.
עליך לצרף למוצר המוחזר את החשבונית שקיבלת, או העתק אישור ההזמנה שנשלח אליך בדואר אלקטרוני.

לאחר החזרת המוצר, תזוכה במחיר ששילמת עבורו.

אם ביטול ההזמנה איננו עקב פגם במוצר, תהיה רשאית חברת קנריו לחייב אותך בדמי ביטול בשיעור של 10% מהמחיר או 35 שקלים, הנמוך מבניהם. יובהר כי גם אם ביצעת ביטול הזמנה לפני שהמוצר התקבל בכתובת הנמען, תהיה רשאית חברת קנריו לחייב אותך בתשלום דמי ביטול כאמור.

לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שניזוקו ונפגמו אצל הלקוח.


הפרה ושיפוי

מבלי לגרוע מהוראות כל דין ותנאי שימוש אלו, הינך מחויב לשפות את חברת קנריו, עובדיה, מנהליה, או מי מטעמה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, כספי או לא כספי, לרבות כל הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, שייגרמו למי מהם (לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט), עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או פעולה אותה ביצעת בקשר עם האתר בניגוד להוראות הדין הרלוונטי.

בנוסף, תפצה ו/או תשפה את חברת קנריו, עובדיה, מנהליה, או מי מטעמה, בגין כל טענה, תביעה, דרישה, שתועלה כנגדה על ידי צד שלישי, כתוצאה משימוש שלך באתר או בכל הקשור בו.


קנין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, מדגמים וסודות מסחריים, הנם רכושה הבלעדי של חברת קנריו, או של צדדים שלישיים שנתנו רשות לחברת קנריו לעשות בהם שימוש.

לחברת קנריו זכויות יוצרים באתר ובכל הסימנים והסמלים המסחריים, לרבות הלוגו, המוצגים באתר זה, בין אם רשומים ובין אם לא, וכן על בסיס הנתונים של האתר, רשימת המוצרים, תיאור המוצרים, עיצוב המוצרים, נראות האתר ועיצובו הגרפי,
המתחם (Domain Name) של האתר וכיו"ב וכל תכן אחר הכלול באתר, לרבות קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו ("סימני המסחר"). חל איסור לעשות שימוש בסימני המסחר לכל מטרה שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של חברת קנריו.

השירותים המוצעים באתר וכל המידע הכלול בו הם רכושה של חברת קנריו ומוגנים על ידי חוק זכויות יוצרים. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, להציג בפומבי, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, להשכיר או לעשות כל שימוש מסחרי בכל חלק מן הנ"ל, ללא הסכמה מראש ובכתב של חברת קנריו, למעט במקרים של הורדה (Downloads)  לשימוש אישי.
לא תעשה כל שינוי ו/או לא תסלף את המידע הכלול באתר או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות או מהימנות המידע או בכבודה או בשמה של חברת קנריו או מי מטעמה כבעל זכויות היוצרים בו.

אין לקשר ו/או להציג את האתר באתרים אחרים על גבי האינטרנט כ"אתר מקושר" מבלי לקבל את אישור חברת קנריו מראש ובכתב.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות המוצרים ובעיצובם והשירותים המופיעים באתר או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של חברת קנריו מראש ובכתב.